หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

แฝก  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2556
 
 
   
 
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553  [ 30 เม.ย. 2553 ]   
 
เทศบาล ต้องการรับพนักงานโอนย้าย ด่วน  [ 15 ก.พ. 2553 ]   
 
มติ ก.ท.จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553  [ 25 ม.ค. 2553 ]   
 
ต้องการรับโอนย้าย (ด่วน) ณ 7 มกราคม 2553  [ 7 ม.ค. 2553 ]   
 
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552  [ 21 ธ.ค. 2552 ]   
 
มติ ก.ท.จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552  [ 27 พ.ย. 2552 ]   
 
ต้องการรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ณ 16 พฤศจิกายน 2552  [ 16 พ.ย. 2552 ]   
 
ตารางเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 11 พ.ย. 2552 ]   
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  [ 10 พ.ย. 2552 ]   
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลว 30 มิถุนายน 2547  [ 10 พ.ย. 2552 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 17