ภาษีบำรุงท้องถิ่น เริ่มจากที่ดินโรงเรือนและป้าย ภาษีประกอบค้าขาย ท่านต้องใช้ทะเบียนพาณิชย์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2560 เวลา 10.06 น. โดย คุณ พนารัตน์ เจนสาริกรณ์

ผู้เข้าชม 271 ท่าน