หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
https://itas.nacc.go.th/go/iit/ucxi0b
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ประจำปีงบประมาณ 2562
ได้ในช่องทาง ดังต่อไปนี้

https://itas.nacc.go.th/go/iit/ucxi0b

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 11.59 น. โดย คุณ พนารัตน์ เจนสาริกรณ์

ผู้เข้าชม 28 ท่าน