หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายจากกองทุนหนลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.วังหิน   13 ธ.ค. 2559 318
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ และปิดประกาศ   13 ธ.ค. 2559 357
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง อนุมัติโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน   13 ธ.ค. 2559 332
ข่าวประชาสัมพันธ์   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านใหม่วังหิน ตำบลวังหิน ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี   14 พ.ย. 2559 296
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตู-รั้วด้านหน้า ด้านข้าง บริเวณที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน   4 ส.ค. 2559 307
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรตู-รั้วด้านหน้า ด้านข้าง บริเวณที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน   16 มิ.ย. 2559 270
ข่าวประชาสัมพันธ์   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. อบต.วังหิน หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี   12 พ.ค. 2559 298
ข่าวประชาสัมพันธ์   สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านใหม่วังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี   12 พ.ค. 2559 250
ข่าวประชาสัมพันธ์   สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านวังพง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี   12 พ.ค. 2559 251
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่องการชำระภาษีประจำปี 2559   11 ม.ค. 2559 1693
   1      2      3      4     (5)     6      7