หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ
 

รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ
1.ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานกการคลัง ระดับต้น)
2.หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
4.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
5.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
6.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ติดต่อสำนักปลัด อบต.วังหิน 0-5653-5067 วันเวลาราชการค่ะ


เขียนโดย   คุณ สำนักปลัด อบต.

วันที่ 22 มิ.ย. 2559 เวลา 13.17 น. [ IP : 1.179.172.53 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)